Menú Close

ARES ELÍAS

Ares Elías

Bio Ares Elias

Hola, soc Ares Elías. Estudiant de 2n de Batxillerat modalitat Escènic. Vaig néixer a Barcelona el 2003. 17 anys.

El meu somni és ser cantant-actriu o actriu-cantant.

Canto des de molt petita sense saber perquè ho feia. Els meus pares van decidir portar-me al conservatori als 4 anyets. Allà vaig estudiar música durant 5 anys. Tres per llenguatge musical i dos de piano.

Aviat vaig començar a sentir la necessitat de cantar i vaig anar a l’ Escola Memory. Allà vaig fer les assignatures de teatre, cant i ball modern durant 4 anys.

Als 12 anys vaig participar en diversos càstings per optar a un paper en un curt. Em van escollir com coprotagonista. Es va denominar «La Cena». Ramón Murillo va ser el seu director. Es va projectar al cinema Girona i per Barcelona TV. https://vimeo.com/187818857

Al 2016 vaig participar en 4 càstings de programa «La Voz Kits». Segons l’organització, de 150.000 candidats vaig quedar entre els últims 150 seleccionats. No vaig entrar a les gal·les, però va ser una experiència per recordar. L’any següent em van demanar que tornés a presentar-me, però ho vaig declinar: tenia molta feina a l’escola.

Als 13 anys em vaig apuntar a la Escola BCNFusió. Allà vaig fer cant, piano i llenguatge musical amb professors particulars. Vaig estar fins als 16 anys. L’últim any vaig ser la cantant d’un combo.

Al juny 2018 vaig compondre una cançó de pop-jazz en anglès. La vaig titular, «No Name».

Des de 2019 tinc un coach de veu (Javi Prieto) i un piano (Fredy Wor).

Al 2019 vaig fer un curs de Doblatge per juniors. Escola Eólia.

Al juny de 2019 vaig assajar i vaig participar en l’obra musical «Rent juvenil» dirigida per l’ Escola Aules. Vaig tenir dos «solos». Vaig fer 5 passis en castellà amb públic.

Al juny de 2020 vaig assajar i vaig participar en l’obra musical «El Despertar de la Primavera» dirigida per la Escola Aules. Vaig ser personatge principal. Vaig fer 6 passis en català amb públic.

Parlo bé el castellà, el català i l’anglès. L’educació reglada la vaig fer fins a ESO en un col·legi trilingüe (Princess Margaret School). Puc cantar i actuar en els tres idiomes.

L’ any 2020 vaig passar el càsting per participar a un concurs de cant a la tele local de Cardedeu. Desprès de varies gales, he quedat entre les 5 primeres.

Conec els processos de càsting i de filmació. Tinc experiència bàsica en cantar i actuar en públic.

Pel que fa als esports vaig començar a practicar Gimnàstica Rítmica als 5 anys. Ho vaig fer durant 4 temporades compartint-lo amb Patinatge Artístic els caps de setmana. Vaig fer Atletisme un any i des de fa 4 anys jugo a Vòlei.

Em podeu seguir a Instagram:  areseliass_

Contacte per mail: joanelias@joanelias.com

Bio Ares Elias

Hola, soy Ares Elías.

Estudiante de 2º de Bachillerato modalidad Escénico. Nací en Barcelona en 2003. 17 años.

Mi sueño es ser cantante-actriz o actriz-cantante.

Canto desde muy pequeña sin saber que lo hacía. Mis padres decidieron llevarme al conservatorio a los 4 añitos. Allí estudié música durante 5 años. Tres por lenguaje musical y dos de piano.

Pronto empecé a sentir la necesidad de cantar y fui a la Escuela Memory. Allí hice las asignaturas de teatro, canto y baile moderno durante 4 años.

A los 12 años participé en varios castings para optar a un papel en un corto. Me escogieron como coprotagonista. Se denominó «La Cena». Ramón Murillo fue su director. Se proyectó en el cine Girona y por Barcelona TV. https://vimeo.com/187818857

2016 participé en 4 castings de programa «La Voz Kits». Según la organización, de 150.000 candidatos quedé entre los últimos 150 seleccionados. No entré en las galas, pero fue una experiencia para recordar. El año siguiente me pidieron que volviera a presentarme, pero lo declinó: tenía mucho trabajo en la escuela.

A los 13 años me apunté a la Escuela BCNFusió. Allí hice canto, piano y lenguaje musical con profesores particulares. Estuve hasta los 16 años. El último año fui la cantante de un combo.

En junio 2018 compuse una canción de pop-jazz en inglés. La titulé, «No Name».

Desde 2019 tengo un coach de voz (Javi Prieto) y un piano (Fredy Wor).

2019 hice un curso de doblaje para juniors. Escuela Eólia.

En junio de 2019 ensayé y participé en la obra musical «Rent juvenil» dirigida por la Escuela Aulas. Tuve dos «solos». Hice 5 pases en castellano con público.

En junio de 2020 ensayé y participé en la obra musical «El Despertar de la Primavera» dirigida por la Escuela Aulas. Fui personaje principal. Hice 6 pases en catalán con público.

Hablo bien el castellano, el catalán y el inglés. La educación reglada la hice hasta ESO en un colegio trilingüe (Princess Margaret School). Puedo cantar y actuar en los tres idiomas.

El año 2020 pasé el casting para participar en un concurso de canto en la tele local de Cardedeu. Después de varias galas, he quedado entre las 5 primeras.

Conozco los procesos de casting y de filmación. Tengo experiencia básica en cantar y actuar en público.

En cuanto a los deportes empecé a practicar Gimnasia Rítmica a los 5 años. Lo hice durante 4 temporadas compartiéndolo con Patinaje Artístico los fines de semana. Hice Atletismo un año y desde hace 4 años juego a Voley.

Me puede seguir en Instagram: areseliass_

Contacto por mail: joanelias@joanelias.com

Ares Elías Bio

Hi, I’m Ares Elías. 2nd year high school student in the Scenic modality.

I was born in Barcelona in 2003. 17 years old.

My dream is to be a singer-actress an actress-singer.

I sing from a very young age without knowing why I was doing it. My parents decided to take me to the conservatory when I was 4 years old. There I studied music 5 years, three years musical language and two years piano.

Soon I started to feel the need to sing and went to the Memory School. There I took theatre, singing and modern dance courses for 4 years.

At the age of 12, I participated in several castings to qualify for a role in a short film. I was selected a co-start in a short film called “La Cena, directed by Ramón Murillo. It was screened at the Gerona cinema and on Barcelona TV. https://vimeo.com/187818857

In 2016 I participated in 4 castings of the program “La Voz Kits”. According to the organization, out of 150,000 candidates I was among the last 150 selected. I didn’t into the finery, but it was an experience to remember. The following year they asked me to go to the casting again, but I declined: I had a lot of work at school.

At 13 I wanted to learn fast and I signed up for BCNFusió School. There I did singing, piano and musical language with private teachers. Will I be 16 years old. During the last year I was the singer of a band.

In June 2018 I composed a pop-jazz song in English. I titled it «No Name».

Since 2019 I have a voice coach and a piano coach.

In 2019 I did a dubbing course for juniors in Eólia School.

In June 2019 I rehearsed and participated in the musical “Youth Rent” directed by Aulas School. I performed 5 shows in Spanish with the public, including two “solos”.

In June 2020 I rehearsed and participated in the musical “El Despertar de la Primavera” directed by Aulas School as the main character. I performed 6 shows in Catalan with an audience.

In December 2020 I participated in a musical talent contest on the local Cardedeu television. After several galas, I have been among the top 5.

I speak Spanish, Catalan and English fluently. I did the regulated education until ESO in a trilingual school (Princess Margaret School). I can sing and act in all three languages.

I know the casting and filming processes. I have basic experience in singing and acting in public.

I want to start practicing Rhythmic Gymnastics for 5 years. I did it for 4 seasons sharing it with Figure Skating in weekends. I will practice Athletics a year and from fa 4 years I played Volleyball.

You can follow me on Instagram: areseliass_

Contact by mail: joanelias@joanelias.com